ทวิร พานิชสมบัติ

Agile Consultant, ODDS

คุณรูฟ ทวิร พานิชสมบัติ Agile Coach ฝีมือดี ที่ผ่านการลงมือทำจริงมาแล้วโชกโชน และจากประสบการณ์ในวงการ software development มากว่า 20 ปี ทำให้มีแนวทางการพัฒนาทีมที่ชัดเจน และนำไปปฏิบัติต่อได้จริง ปัจจุบันคุณรูฟเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง ODDS ที่ปรึกษาด้าน software development และ Agile แนวหน้าของเมืองไทย

Certified Scrum Developer (CSD) ScrumAlliance.org Certified ScrumMaster (CSM), ScrumAlliance.org