พงศกร ธีรภาพวงศ์

CTO & Co-Founder, Hato Hub

คุณพงศกร ธีรภาพวงศ์ อดีตวิศวกรอาวุโสด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่อยู่คู่ Amazon
มากว่า 7 ปี ผู้ผันตัวกลับมาร่วมสร้าง Startup ในประเทศไทยชื่อ Indy Dish
ซึ่งเป็นศูนย์รวมอาหารสุขภาพ โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาประสบการณ์
การสั่งอาหารเพื่อสุขภาพของคนเมืองให้ง่ายขึ้น สะดวกมากขึ้น และสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น