ขวัญ พงษ์หาญยุทธ

Design Researcher, Service Design Educator

คุณเอย ขวัญ พงษ์หาญยุทธ สาวอารมณ์ดีผู้เชี่ยวชาญด้าน Service Design และผ่านงานวิจัยด้านการปรับปรุงการให้บริการในภาครัฐและเอกชนมาแล้วมากมาย ปัจจุบันคุณเอยเป็นนักวิจัยอิสระ และกำลังศึกษาระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัย Royal College of Art ประเทศอังกฤษ