จุฑาศรี คูวินิชกุล

CEO, Metta Group and Founding Partner & Executive Director, YouTrip

คุณจุฑาศรี คูวินิชกุล ผู้ร่วมก่อตั้งและอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของ Grab Thailand โดยเริ่มจากการรู้จักกับเพื่อนๆที่ Havard Business School จากนั้นจึงต่อยอดจนเป็นอาณาจักร Grab สำหรับประเทศไทย โดยปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Metta Group ธุรกิจรูปแบบ Family Business ที่ต่อยอดมาจากธุรกิจอลูมิเนียมหลายพันล้านของครอบครัวอีกด้วย