ดาริน สุทธพงษ์

Founder & CEO, Hato Hub

คุณอิง ดาริน สุทธพงษ์ อดีต Lead UX Designer จาก Amazon.com ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้งาน โดยเฉพาะประสบการณ์ด้าน delivery และยังเคยทำงานเป็นที่ปรึกษาด้าน UX ให้กลุ่มบริษัท US Fortune 100 Companies มามากกว่า 10 ปี และด้วยประสบการณ์สุดเข้มข้นนี้ จะช่วยปลุกชีวิตชีวาให้กับ Digital Product คุณอย่างไร น่าติดตามเป็นอย่างยิ่ง