อุกฤษ อุณหเลขกะ

Co-Founder & CEO, Ricult (Thailand)

คุณเอิร์น อุกฤษ อุณหเลขกะ วิศวกรหนุ่มจาก MIT อดีตที่ปรึกษาธุรกิจ จาก Accenture Boston ที่ยอมทิ้งชีวิตโลดโผนใน Silicon Valley เพื่อกลับมาพัฒนาภาคการเกษตรของไทย ผ่านเทคโนโลยีดาวเทียมและการจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้ชื่อ Ricult