อภิรักษ์ ปนาทกูล

Co-Founder, UX Academy

คุณอภิรักษ์ ปนาทกูล ผู้ก่อตั้ง UX Academy และเป็น UX Coach ที่ ODDS
เรียนจบสาขา Computer Science และเริ่มทำงานพัฒนา Software กับหน่วยงานราชการที่ NECTEC รวมถึงบริษัท EXBIZ และ Femtocom จากนั้นจึงเริ่มมุ่งเน้นมาทาง UX อย่างเต็มตัว โดยเริ่มทำงานเป็น UX Specialist ที่ Opendream และ True Money จากนั้นก็ย้ายมารับบทบาท UX Specialist ที่ Ascend และ UX Evangelist ที่บริษัท Startup ชื่อ Omise ตามลำดับ ก่อนมาก่อตั้งบริษัทของตัวเอง