รู้จัก Digital Leadership Bootcamp (DLB) ผ่านผู้เรียนรุ่นที่ 1

อ่านความรู้สึกจริงจากผู้ร่วมหลักสูตรรุ่น 1 ที่ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า Bootcamp นี้ได้อะไรมากกว่าที่คิด ทั้งความสนุกจากบรรยากาศที่ใกล้ชิดเป็นกันเอง และความรู้เข้มข้นที่ช่วยต่อยอดธุรกิจยุคดิจิทัลได้เป็นอย่างดี

Gallery